eof

Netstrada to:

 • wysokiej jakości szerokopasmowy stały dostep do Internetu Stacjonarnego w technologii ADSL z dynamicznym IP
 • brak limitu transferu na przesyłanie danych

Można zamówić stały adres IP

 


Posiadasz umowę na czas okrelony?

Jeżeli wi‘że Cię umowa na dostęp do internetu na czas okrelony zapisz swój adres e-mail i datę zakończenia umowy do naszej bazy danych. Przed upływem końca umowy skontaktujemy się z Tob‘ i przedstawimy Ci now‘, korzystniejsz‘ ofertę.

Netstrada - najtańszy Internet w technologii ADSL

Netstrada to aktualnie najtańsza dostępna na rynku oferta dostępu do Internetu Stacjonarnego, Oferowane przez nas ł‘cza zapewniaj‘ wysokiej jakoci szerokopasmowy stały dostęp do sieci w technologii ADSL z dynamicznym IP. Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres opcji oraz niskie opłaty przez cały czas trwania umowy:
Stały dostęp do internetu

1 Mb/s

 • cena od 37 zł/mc
 • nieograniczony transfer danych
Stały dostęp do internetu

2 Mb/s

 • cena od 41 zł/mc
 • nieograniczony transfer danych
Stały dostęp do internetu

6 Mb/s

 • cena od 44 zł/mc
 • nieograniczony transfer danych
Stały dostęp do internetu

10 Mb/s

 • cena od 47 zł/mc
 • nieograniczony transfer danych
Stały dostęp do internetu

20 Mb/s

 • cena od 60 zł/mc
 • nieograniczony transfer danych

Operator usługi Netstrada

Operatorem usługi Netstrada jest wiodący dostawca internetu na terenie Podkarpacia - firma Intertele S.A. Nasza firma działa na rynku usług telekomunikacyjnych od początku istnienia komercyjnego Internetu w Polsce - od roku 1995. Poczatkowo firma świadczyła usługi dostępu do internetu przez dostęp wdzwaniany dial-up i callback. Z upływem czasu oferta firmy została poszerzona o łącza stałe (łącza sztywne) oraz o radiowy dostep do internetu. Najnowszym produktem firmy jest Netstrada - szerokopasmowe stałe łącza w technologii ADSL.