eof

Netstrada to:

  • wysokiej jako¶ci szerokopasmowy stały dostep do Internetu Stacjonarnego w technologii ADSL z dynamicznym IP
  • brak limitu transferu na przesyłanie danych

Można zamówić stały adres IP

 


Posiadasz umowę na czas okreťlony?

Jeżeli wi‘że Cię umowa na dostęp do internetu na czas okreťlony zapisz swój adres e-mail i datę zakończenia umowy do naszej bazy danych. Przed upływem końca umowy skontaktujemy się z Tob‘ i przedstawimy Ci now‘, korzystniejsz‘ ofertę.

promocje

Promocja Szybki Internet Stacjonarny 

 

Promocja Internet z modemem