W 2018 roku, na długo przed tym, jak EURid wysłał swoje pierwsze zawiadomienie, Komisja Europejska zasugerowała, że domeny .eu należące do obywateli Wielkiej Brytanii mogą zostać anulowane pod koniec okresu przejściowego Brexitu. Trzy lata później ten dzień nadszedł.

Domeny zawieszone 1 stycznia 2021 r. nie mogą być już wykorzystywane do tworzenia stron internetowych ani adresów e-mail. Rejestratorzy zawieszonych domen mają czas do kwietnia, aby udowodnić, że są uprawnieni do posiadania domeny.

Zgodnie z nowymi przepisami, do posiadania nazw domen .eu uprawnione są następujące osoby:

  • Obywatel Unii, niezależnie od miejsca zamieszkania;
  • Osoba fizyczna, która nie jest obywatelem Unii i która jest rezydentem państwa członkowskiego;
  • przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii; lub
  • organizacja mająca siedzibę w Unii, bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

Po 1 kwietnia, brytyjscy rejestratorzy, którzy nie mogą udowodnić kwalifikowalności, będą mieli przeniesioną domenę do statusu "wycofanej". Wycofana domena nie może obsługiwać żadnych usług.

W dniu 1 stycznia przyszłego roku nazwy domen w statusie "wycofane" zostaną odebrane niekwalifikującym się rejestratorom brytyjskim i staną się ogólnie dostępne.

Domain

Do czasu wycofania domen, rejestrujący będą mieli możliwość udowodnienia, że są uprawnieni do ich zatrzymania.

Można to osiągnąć poprzez aktualizację informacji kontaktowych i deklarację:

  • Jesteś podmiotem prawnie ustanowionym w jednym z kwalifikujących się państw członkowskich UE-27 lub EOG; lub
  • zamieszkanie w jednym z kwalifikujących się państw członkowskich UE-27 lub EOG; lub
  • posiadasz obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE-27 (informacje na temat sposobu aktualizacji danych w oparciu o obywatelstwo).

Nazwy domen zostaną przywrócone, gdy tylko zainteresowani rejestrujący zaktualizują swoje dane kontaktowe. EURid twierdzi, że zawieszonych zostało 81 000 domen należących do 50 000 użytkowników.

Wygląda na to, że brytyjscy rejestratorzy domen .eu spodziewali się, że ten dzień nadejdzie. Liczba brytyjskich domen kończących się na .eu podobno skurczyła się z ponad 300 000 w 2017 roku do 81 000 na początku tego roku.

Liczba ta wkrótce zostanie zredukowana do zera. Nie jest to jednak wszystko negatywne. Jest tu okazja, ponieważ 81 000 nowych domen będzie wkrótce do wzięcia przez obywateli i organizacje zlokalizowane w UE.

 

Po więcej podobnych treści zapraszamy na chmiuro.pl.

Warto przeczytać